Tietosuojamalli 2.0 on julkaistu!
Lue lisää blogista >>
WE'RE HIRING

Kehittyvä kattaus täsmäsovelluksia tietosuojaan

Tietosuojatyön edetessä dokumentoinnista pidemmälle, Tietosuojamallia voi laajentaa ottamalla käyttöön täsmäsovelluksia eri tarpeisiin.
Kokeile ilmaiseksi

Ohjaustehtävät auttavat LUOMAAN YLLÄPITOMALLIN

Ohjaustehtävien avulla omaa dokumentaatiota ja toimintaa valvotaan ja ylläpidetään vuosikellomaisesti. Kohdistaakaa tehtävät niille henkilöille, joilla tieto on, ja osoitusvelvollisuutta täyttävää lokia syntyy kuin tehokkaasti.
Muokattava roolirakenne
Ehdotukset ohjaustehtävistä
Valittu toteutussykli
Muistutukset sähköpostiin ja työkalussa

Tietosuojaselosteiden automatisointi

Tietosuojaviestinnän ei tule olla juridista selittelyä, vaan selkeää asiaa. Tietosuojamallissa tietosuojaselosteet voidaan koota suoraan dokumentaatioon tehtyjen vastausten kautta - aikaa säästäen ja laatua parantaen.
Automaattinen tietojen keräys dokumentaatiosta
Pohjan ja sisällön kustomointi
Tulostus tai verkkojulkaisu seloste.fi-sivustolla
Integroitu prosessi tietopyyntöihin
Lue tarkemmin selosteautomaatiosta

TIETOPYYNTÖJEN hallittu
käsittely

Ihmisillä on oikeus omiin tietoihinsa. Toiset pyrkivät tekemään näiden oikeuksien käytöstä mahdollisimman hankalaa, vaatien asiointia kirjeitse tai kasvotusten. Tietosuojamallin avulla voit tarjota tässäkin hyvän palvelukokemuksen.
Automatisoitu malli pyyntöjen vastaanottoon
Loki tietosuojapyynnöistä
Sähköpostitunnistus ennen pyynnön lähettämistä
Laajemmat tunnistamistavat lisäpalveluna
Lue tarkemmin tietopyynnöistä

TIETOTURVALOUKKAUSTEN OIKEAOPPINEN KÄSITTELY

Tietoturvaloukkauksia tapahtuu kaikille ennemmin tai myöhemmin. Tietosuoja-asetus vaatii näiden loukkausten, ja niistä seuranneiden toimenpiteiden, dokumentointia. Tietosuojamallilla tämä onnistuu tehokkaasti.
Oikeaoppinen dokumentointirakenne
Linkitä toimenpiteet, jotka loukkaus aiheutti
Loki loukkauksista
Yhteensopiva viranomaisten tietomallien kanssa

KASVAVA KATTAUS HENKILÖSTÖN VERKKOKOULUTUSKURSSEJA

Henkilöstön osaaminen on yksi hyvän digilaadun avaintekijöistä. Tietosuojamallin avulla kutsut halutut työntekijät valituille verkkokursseille, joiden suorituksia seurataan uskottavasti. Kurssitarjontaa laajennetaan jatkuvasti.
Materiaalina videot + monivalintakyselyt
Loki ja seuranta suorituksista
Suorita milloin tahansa
Lisämaksullinen työkalu
Lue tarkemmin verkkokoulutuksesta

Vaikutustenarviointi

Arvioimalla korkeariskiseen käsittelyyn liittyviä riskejä ja tunnistamalla keinot niiden hallintaan ennalta, voidaan parantaa turvallisuutta.

Riskiarviointi

Yleisen organisaation digiriskien arvioinnin on johdettava päätöksiin ja toimenpiteisiin, jotta se voi parantaa toiminnan laatua.

Sopimusten hallinta

Erilaisia kumppaneita ja toimittajia on paljon. Mikäli sopimuksiin kertyy erilaisia velvoitteita, kokonaishallinnan säilyttäminen on haastavaa.
TULOSSA
Nämä työkalut ovat seuraavina jonossa 

Tuo koko tietosuojatyö yhteen paikkaan

Tietosuojatyö vaatii asioiden kirjaamista, jalkauttamista sekä lakisääteistä raportointia. Tietosuojamalli tukee sinua näissä kaikissa.

Mitä kaikkea lait ja asetukset vaativat selvittämään ja dokumentoimaan?

  • Premium-sisältö auttaa dokumentoinnissa alkuun. Se on toimialallenne suunniteltua sisältöä, joka on vahvistettu useiden asiakkaiden ja asiantuntijoiden toimesta
  • Dokumentaatio Tietosuojamallissa koostuu selkeistä kysymyksistä, joihin vastaat klikkaillen, jotta et käytä aikaa turhien asioiden kirjaamiseen
  • Tietosuojamalli jaottelee tietosuojasisällöt loogisiin kategorioihin, jotta eteneminen helpottuu
"Tietosuojamalli auttaa dokumentoimaan tärkeät asiat ja näkemään tietosuojan kokonaisuutena."
Paavo Juntunen, CIO @ Delete Oy

Premium-sisältö

Premium-sisältö on toimialallenne yleistä, useiden asiakkaiden kanssa vahvistettua sisältöä, jota voit poimia haluamanne määrän omaan malliinne.
Tutustu tarkemmin >> (tulossa)

Tietosuojarunko

Tietosuojamalli jaottelee tietosuojasisällöt loogisiin kategorioihin, jotta eteneminen tietosuojatyössä helpottuu.
Tutustu tarkemmin >>

Omat tietosuojaringit (laajennus)

Vältä tuplatyö jakamalla omia tietosuojasisältöjänne esimerkiksi konsernin tai muun yhteistyörinkinne jäsenten kesken.
Tutustu tarkemmin >>

Kuka vastaa mistäkin ja kuinka ylläpidämme tietosuojaa?

  • Vastuuta tietosuojan eri osa-alueet sopiville käyttäjille ja luo lisäksi omia, tietosuojaa huoltavia toimenpiteitä (esim. pääsyoikeuksien vuositarkistus)
  • Tietosuojamalli pitää lokia kaikista tapahtumista, joka tukee osoitusvelvollisuutta
  • Kukin löytää omat ja muut valitut toimenpiteet "Työnhallinta"-kohdasta
"Valmis malli nopeuttaa tietosuojatyön käynnistämistä ja vauhtiin pääsemistä."
Antti Koljonen, ICT Manager @ Tuomi Logistiikka Oy

Työn ja tehtävien hallinta

Luo tietosuojaan liittyviä toimenpiteitä, delegoi ne oikeille henkilöille ja seuraa toimenpiteiden toteutumista.
Tutustu tarkemmin >>

Tietosuojapyyntöjen käsittely

Ota tietosuojapyynnöt turvallisesti vastaan selosteiden kautta sekä jalkauta ja osoita pyyntöihin vastaaminen.
Tutustu tarkemmin >>

Tietosuojakoulutus (laajennus)

Verkkokoulutusten avulla kutsut henkilöstön suorittamaan kurssin haluamanaan ajankohtana ja seuraat tuloksia uskottavasti.
Tutustu tarkemmin >>

Miten osoitamme toimivamme oikein ja millaisia raportteja vaaditaan?

  • Muodosta automaattisesti, yhdellä klikkauksella, tietosuojalle relevantit raportit
  • Julkaise tietosuojaselosteet jokaiselle rekisterille joko siisteinä tulosteina tai ketterästi verkossa, jolloin voit ostaa myös tietosuojapyynnöt vastaan tätä kautta
  • Muokkaa kaikkia raportteja vapaasti, toiveidenne mukaan
"Tietosuojamalli on auttanut ymmärtämään vaatimukset ja ottamaan tietosuoja-asiat uskottavasti haltuun."
Sakari Hulkkonen, IT Manager @ Super-Liitto

Yleiset raportit

Muodosta automaattisesti asetuksen vaatimat erilaiset raportit, kuten seloste käsittelytoimista tietojen siirtoa koskeva raportti.
Tutustu tarkemmin >>

Selosteautomatisointi

Kokoa ja julkaise tietosuojaseloste automaattisesti selkeänä pakettina, jonka myös rekisteröidyt ymmärtävät.
Tutustu tarkemmin >>

Tietojen vienti

Voit milloin tahansa viedä kaikki tai valitut tiedot pois Tietosuojamallista esimerkiksi omaa raportointia tai viestintää varten.
Tutustu tarkemmin >> (tulossa)

Ehdotukset auttavat oikealle reitille

Aina lisätessäsi dokumentaatiota Tietosuojamalliin saat ison määrän verifioitua tietosuojasisältöä eteesi ehdotuksina.

Valmis pohjasisältö

Kun perustat Tietosuojamallin, sinulta kysytään lupaa lisätä pohjasisältö malliisi. Nämä ovat yleisiä tietosuojasisältöjä, jotka ovat useiden asiakkaidemme sekä asiantuntijoiden vahvistamia.

Kirjastossa reilusti yleisiä ja toimialakohtaisia ehdotuksia

Aina lisätessäsi sisältöä Tietosuojamalliin näet ehdotukset yleisestä Tietosuojakirjastostamme sekä toimialakohtaisista kirjastoista. Koko Tietosuojamalli-yhteisö hyötyy kirjaston kasvusta!

Toimialamallit

Perustaessasi Tietosuojamallin voit valita itsellesi sopivimman toimialan, jolloin pohjasisältö on vielä tarkempaa. Lue lisää >>

Lue Yrityksemme tarina 

Tietosuojamalli on rakennettu vankan ohjelmisto-, tietosuoja-, tietoturva-, ja juridiikkaosaamisen varaan. Lue koko tarina.

Lähde mukaan kumppaniksi? 

Kumppanoidumme mielellään muiden alan osaajien kanssa, olitpa konsultti, kouluttaja, ICT-kumppani tai muu aktiivinen partneri.

Oletko valmis aloittamaan?

Aloita kokeilu tai varaa demo.