Tietosuojamalli 2.0 on julkaistu!
Lue lisää blogista >>
WE'RE HIRING
OMINAISUUDET  >  TYÖNHALLINTA

Luo uskottavat toimintatavat turvallisuudesta huolehtimiseen

Kokeile ilmaiseksi

Vastuuhenkilöiden avulla työ etenee

Henkilötietojen käsittely on koko organisaation asia. Tietosuojamallin avulla jaat vastuita hallitusti ja seuraat, kun otatte teeman haltuun askel askeleelta.

Kun tietosuoja on paloiteltu ymmärrettäviin paloihin, ja valitsette joka palalle loogisen vastuuhenkilön, työ ei jää junnaamaan paikoilleen.

Siirtäkää hankalat kysymykset tehtäväjonoon

Jokaisen kysymyksen ohessa Tietosuojamalli esittää kaksi vaihtoehtoa: Merkitse valmiiksi tai Siirrä tehtäväjonoon.

Tehtäväjono on yhteinen lista hankalia kohtia varten, joita vastuuhenkilö ei saanut kerralla valmiiksi. Tehtäväjonon avulla ne voidaan ryhmitellä eri kategorioihin ja taklata yhdessä vaikkapa seuraavassa yhteisessä palaverissa.

Suodatus auttaa löytämään oikeat kohteet

Myöhässä olevat, minun vastuulla olevat, myynnin järjestelmät, HR:n käyttötarkoitukset...

Jokaisessa Tietosuojamallin listassa voit käyttää suodattimia apuna, joiden avulla jäljelle jäävät juuri ne kohdat, jotka halusitkin nähdä.

Loki ja omat toimenpiteet auttavat työtä

Lokin avulla jokaisen asian historia kertyy automaattisesti kortin taustalle. Pystytte helposti tarkistamaan, mitä kunkin asian suhteen on tehty.

Toimenpiteet puolestaan ovat omia tehtäviänne, joilla voitte luoda lisätekemistä haastaviin kohtiin.

Kaikki mitä tarvitset tietosuojatyön hallintaan

Vastuuhenkilöt

Dokumentaatio muodostuu pala palalta, kun kohdistatte kunkin asian henkilölle, joka tietää tästä henkilötietojen käsittelystä parhaiten.

Mobiilikäyttö

Tietosuojamalli toimii laitteella kuin laitteella, kunhan nettiyhteys on kunnossa.

Omat toimenpiteet, aikataulut & tilat

Voitte hallita aikatauluja ja kuvata edistymistä esimerkiksi määräpäivien ja tehtävien tilojen avulla.

Loki toimenpiteistä

Jokaisen asian alle kertyy tapahtumaloki, josta näkee myöhemmin kuka teki, mitä teki ja milloin tämä tapahtui.

Kommentointi & notifikaatiot

Voitte lisätä lokille vapaamuotoisia kommentteja, jotka kuvaavat paremmin aiempia tekemisiä.

Tehtäväjono

Tehtäväjono auttaa poimimaan haastavat kysymykset omaan listaansa, jotta niitä voidaan työstää yhdessä.

Oletko valmis aloittamaan?

Pääset kokeilemaan ilmaiseksi 7 päivää vaikka heti.

Kokeile ilmaiseksi