Tietosuojamalli 2.0 on julkaistu!
Lue lisää blogista >>
PALVELEMME NYT MYÖS ILMAISEKSI
PALVELEMME NYT MYÖS ILMAISEKSI

Valitse valvottavat elementit

Aloita kevyesti tärkeimmistä tietosuoja-asioista. Laajenna haluamallasi tahdilla seuraaviin.
Kokeile ilmaiseksi
Tieto-jÄRJestelmät
Järjestelmä-toimittajat
Muut tietovarannot
Omat it-palvelut
Rekisterit
Käyttö-tarkoitukset
Tietosuoja-selosteet
Tietopyynnöt
Oikeutetut edut
Tietoturva-loukkaukset
Suojaus-järjestelmät
Tietosuoja-riskit
Vaikutusten-arvioinnit
Käyttö-oikeudet
Tunnistautumis-tavat
Tietojen poistot

Valitse elementit itse tai aloita suosituista paketeista

Tietosuojamallin Elementit-sivulta voit poimia haluamanne kohdat mukaan malliinne, jonka jälkeen ne ilmestyvät Työpöydällenne. Jokaista elementtia käsitellään määrittelemällä kysymysten kautta, valvomalla ohjaustehtävin ja raportoiden.
Määritä vastaamalla kysymyksiin
Toteuta ja valvo ohjaustehtävillä
Käytä elementin tietoja raporteilla

IT-hallinta

Nykyaikaisessa IT-hallinnassa pidetään hyvää huolta mm. järjestelmistä, toimittajista sekä henkilöstön pääsyoikeuksista.

Olemme pitäneet Tietosuojamallin toiminnan mahdollisimman simppelinä. Tietosuojassa riittää ihmeteltävää muutenkin.

Tietosuoja

Tietosuojan erityistarkastelua vaativat mm. käyttötarkoitusten tunnistus sekä rekisteröityjen informointi ja tietopyynnöt.

Olemme pitäneet Tietosuojamallin toiminnan mahdollisimman simppelinä. Tietosuojassa riittää ihmeteltävää muutenkin.

Turvallisuus

Oman toiminnan turvallisuutta voidaan kehittää mm. arvioimalla riskejä, kouluttamalla henkilöstöä tai teknisillä suojausjärjestelmillä.

Olemme pitäneet Tietosuojamallin toiminnan mahdollisimman simppelinä. Tietosuojassa riittää ihmeteltävää muutenkin.

Vaikutustenarviointi v2

Arvioimalla korkeariskiseen käsittelyyn liittyviä riskejä ja tunnistamalla keinot niiden hallintaan ennalta, voidaan parantaa turvallisuutta.

Käsittelysopimukset

Erilaisia kumppaneita ja toimittajia on paljon. Mikäli sopimuksiin kertyy erilaisia velvoitteita, kokonaishallinnan säilyttäminen on haastavaa.

Riskiarviointi

Yleisen organisaation digiriskien arvioinnin on johdettava päätöksiin ja toimenpiteisiin, jotta se voi parantaa toiminnan laatua.
TULOSSA
Nämä elementit ovat tulossa seuraavaksi 
Tietosuojamalliin luottavat isot ja pienet, yritykset, kunnat ja järjestöt.

Oletko valmis aloittamaan?

Aloita kokeilu tai varaa demo.