Tietosuojamalli 2.0 on julkaistu!
Lue lisää blogista >>
WE'RE HIRING

Koeteltu ja jatkuvasti kehittyvä dokumentaatiorakenne

Tietosuojamallin dokumentaatiorakenne elää sitä mukaa, kun vaatimukset kehittyvät. Hyppää kelkkaamme, ja et joudu dokumentoimaan asioita vähän väliä uusiksi irrallisiin "exceleihin ja wordeihin".
Kokeile ilmaiseksi

Metatietomalli 

tukee dokumentaatiota nyt ja jatkossa

Dokumentaation on oltava harkitusti linkittyvää, ajassa elävää ja rakenteellista. Näin asioita ei tarvitse tehdä uusiksi, kun vaatimukset päivittyvät uusien lakien ja asetusten tai vaikkapa tavoiteltavien sertifikaattien myötä.

Pääelementit

Henkilötietorekisterit, tietojen käyttötarkoitukset, tietosuojakäytännöt, tietosuojariskit

Avainelementit

Henkiötietojen käsittelijät, vaikutustenarvioinnit, tietojen vastaanottajat, hävitysprosessit...

Tukevat elementit

Oikeusperusteet, rekisteröityjen ryhmät, henkilötietoryhmät, erityiset henkilötiedot...

Pääelementit

Tietojärjestelmät, järjestelmätoimittajat, piilotiedot, omat IT-palvelut, ulkoiset tietojärjestelmät

Avainelementit

Tietolähteet, pääsyoikeusroolit, tunnistaumistavat, ohjelmistot, palveluprofiilit...

Tukevat elementit

Käyttäjäryhmät, henkilötietoryhmät, pääsyoikeustasot, toimittajien sijainnit, tietojen säilytysajat...

Pääelementit

Suojausjärjestemät, tietoturvaloukkaukset, yleiset ja tekniset tietoturvakäytännöt

Avainelementit

Tietosuojariskit, tietoturvariskit, varmuuskopiontiprosessit, järjestelmälokit...

Tukevat elementit

Lokien sisältämät tiedot, tietojen hävitystavat, hosting-tyypit, pääsyoikeuskriteerit, palvelinten sijainnit...

Lait ja asetukset

Huomioimme tulevat digilaatuun liittyvät lait ja asetukset, kuten ePrivacy-asetuksen sekä julkishallintoa koskevan tiedonhallintalain.

Sertifikaatit

Kehitämme dokumentaatiomalleja huomioimaan yleisiä hyviä käytäntöjä mm. ISO-serfitikaateista sekä tulevista GDPR-sertifikaateista.

Yleiset politiikat

Seuraamme yleisiä käytäntöjä organisaatioissa (mm. tietosuoja- ja tietoturvapolitiikat) ja poimimme tärkeimmät lisäykset mukaan.
JATKO
Dokumentaatiopohjamme skaalautuu mm. seuraavien ohjaamana

OMA TIETOKORTTI JOKAISELLE DOKUMENTAATION ELEMENTILLE

Kerää kaikki tiettyyn tietoelementtiin liittyvät asiat, sekä lokitieto asian parissa tehdystä työstä, suoraan omalle tietokortille. Tieto on aina helposti löydettävissä ja vastuut selvästi näkyvissä - ilman henkilöriippuvaisuuksia.
Pohjakysymykset
Kattava tapahtumaloki
Selitystekstit ja valmiit vastauskentät
Liitteet, toimenpiteet ja muut täydentävät tiedot

TUKENASI JATKUVASTI KEHITTYVÄ TIETOSUOJAKIRJASTO

Aina lisätessäsi dokumentaatiota Tietosuojamalliin saat ison määrän verifioitua tietosuojasisältöä eteesi ehdotuksina tietosuojakirjastosta. Kirjasto tarjoaa erityisesti tähän kohtaan suositeltuja, toimialakohtaisia tai yleisiä ehdotuksia.
Käyttötarkoitukset
Henkilötietoryhmät
Tietolähteet
Tietojärjestelmät...

Automatisoitu raportointi

Kun dokumentoitte tiedot fiksulla mallilla, ette hukkaa omaa kallista aikaanne raporttien kokoamiseen - ne syntyvät automaattisesti.
Lue tarkemmin raportoinnista

Vastuut ja yhteistyö

Kaikkia elementtejä Tietosuojamallissa voidaan vastuuttaa halutuille henkilöille. Työnhallinnan kautta hahmotetaan kokonaisuus.
Lue tarkemmin työnhallinnasta

Tietosuojaringit

Tietosuojaringit mahdollistavat tietosuojasisällön jakamisen halutun organisaatioryhmän kesken. Sopii yhteistyöhankkeisiin ja konserneille.
Lue tarkemmin tietosuojaringeistä

Tuo koko tietosuojatyö yhteen paikkaan

Tietosuojatyö vaatii asioiden kirjaamista, jalkauttamista sekä lakisääteistä raportointia. Tietosuojamalli tukee sinua näissä kaikissa.

Mitä kaikkea lait ja asetukset vaativat selvittämään ja dokumentoimaan?

  • Premium-sisältö auttaa dokumentoinnissa alkuun. Se on toimialallenne suunniteltua sisältöä, joka on vahvistettu useiden asiakkaiden ja asiantuntijoiden toimesta
  • Dokumentaatio Tietosuojamallissa koostuu selkeistä kysymyksistä, joihin vastaat klikkaillen, jotta et käytä aikaa turhien asioiden kirjaamiseen
  • Tietosuojamalli jaottelee tietosuojasisällöt loogisiin kategorioihin, jotta eteneminen helpottuu
"Tietosuojamalli auttaa dokumentoimaan tärkeät asiat ja näkemään tietosuojan kokonaisuutena."
Paavo Juntunen, CIO @ Delete Oy

Premium-sisältö

Premium-sisältö on toimialallenne yleistä, useiden asiakkaiden kanssa vahvistettua sisältöä, jota voit poimia haluamanne määrän omaan malliinne.
Tutustu tarkemmin >> (tulossa)

Tietosuojarunko

Tietosuojamalli jaottelee tietosuojasisällöt loogisiin kategorioihin, jotta eteneminen tietosuojatyössä helpottuu.
Tutustu tarkemmin >>

Omat tietosuojaringit (laajennus)

Vältä tuplatyö jakamalla omia tietosuojasisältöjänne esimerkiksi konsernin tai muun yhteistyörinkinne jäsenten kesken.
Tutustu tarkemmin >>

Kuka vastaa mistäkin ja kuinka ylläpidämme tietosuojaa?

  • Vastuuta tietosuojan eri osa-alueet sopiville käyttäjille ja luo lisäksi omia, tietosuojaa huoltavia toimenpiteitä (esim. pääsyoikeuksien vuositarkistus)
  • Tietosuojamalli pitää lokia kaikista tapahtumista, joka tukee osoitusvelvollisuutta
  • Kukin löytää omat ja muut valitut toimenpiteet "Työnhallinta"-kohdasta
"Valmis malli nopeuttaa tietosuojatyön käynnistämistä ja vauhtiin pääsemistä."
Antti Koljonen, ICT Manager @ Tuomi Logistiikka Oy

Työn ja tehtävien hallinta

Luo tietosuojaan liittyviä toimenpiteitä, delegoi ne oikeille henkilöille ja seuraa toimenpiteiden toteutumista.
Tutustu tarkemmin >>

Tietosuojapyyntöjen käsittely

Ota tietosuojapyynnöt turvallisesti vastaan selosteiden kautta sekä jalkauta ja osoita pyyntöihin vastaaminen.
Tutustu tarkemmin >>

Tietosuojakoulutus (laajennus)

Verkkokoulutusten avulla kutsut henkilöstön suorittamaan kurssin haluamanaan ajankohtana ja seuraat tuloksia uskottavasti.
Tutustu tarkemmin >>

Miten osoitamme toimivamme oikein ja millaisia raportteja vaaditaan?

  • Muodosta automaattisesti, yhdellä klikkauksella, tietosuojalle relevantit raportit
  • Julkaise tietosuojaselosteet jokaiselle rekisterille joko siisteinä tulosteina tai ketterästi verkossa, jolloin voit ostaa myös tietosuojapyynnöt vastaan tätä kautta
  • Muokkaa kaikkia raportteja vapaasti, toiveidenne mukaan
"Tietosuojamalli on auttanut ymmärtämään vaatimukset ja ottamaan tietosuoja-asiat uskottavasti haltuun."
Sakari Hulkkonen, IT Manager @ Super-Liitto

Yleiset raportit

Muodosta automaattisesti asetuksen vaatimat erilaiset raportit, kuten seloste käsittelytoimista tietojen siirtoa koskeva raportti.
Tutustu tarkemmin >>

Selosteautomatisointi

Kokoa ja julkaise tietosuojaseloste automaattisesti selkeänä pakettina, jonka myös rekisteröidyt ymmärtävät.
Tutustu tarkemmin >>

Tietojen vienti

Voit milloin tahansa viedä kaikki tai valitut tiedot pois Tietosuojamallista esimerkiksi omaa raportointia tai viestintää varten.
Tutustu tarkemmin >> (tulossa)

Ehdotukset auttavat oikealle reitille

Aina lisätessäsi dokumentaatiota Tietosuojamalliin saat ison määrän verifioitua tietosuojasisältöä eteesi ehdotuksina.

Valmis pohjasisältö

Kun perustat Tietosuojamallin, sinulta kysytään lupaa lisätä pohjasisältö malliisi. Nämä ovat yleisiä tietosuojasisältöjä, jotka ovat useiden asiakkaidemme sekä asiantuntijoiden vahvistamia.

Kirjastossa reilusti yleisiä ja toimialakohtaisia ehdotuksia

Aina lisätessäsi sisältöä Tietosuojamalliin näet ehdotukset yleisestä Tietosuojakirjastostamme sekä toimialakohtaisista kirjastoista. Koko Tietosuojamalli-yhteisö hyötyy kirjaston kasvusta!

Toimialamallit

Perustaessasi Tietosuojamallin voit valita itsellesi sopivimman toimialan, jolloin pohjasisältö on vielä tarkempaa. Lue lisää >>

Lue Yrityksemme tarina 

Tietosuojamalli on rakennettu vankan ohjelmisto-, tietosuoja-, tietoturva-, ja juridiikkaosaamisen varaan. Lue koko tarina.

Lähde mukaan kumppaniksi? 

Kumppanoidumme mielellään muiden alan osaajien kanssa, olitpa konsultti, kouluttaja, ICT-kumppani tai muu aktiivinen partneri.

Oletko valmis aloittamaan?

Aloita kokeilu tai varaa demo.