Tietosuojamalli 2.0 on julkaistu!
Lue lisää blogista >>
WE'RE HIRING

Toteuta tietosuojaa uskottavasti

Tietosuojamallin hallitset kaiken tietosuojaan liittyvän yhdessä paikassa. Dokumentoit vaaditut tietosuoja-asiat, jalkautat ja valvot toimenpiteitä sekä kehität henkilöstön osaamista. Tutustu täysin sitoumuksetta ja ilmaiseksi.
Kokeile ilmaiseksi
Haluatko tietää lisää? Katso toimialamallit tai lue ominaisuuksista.
YMMÄRRÄ
KIRJAA
OSALLISTA
RAPORTOI
Tietosuojamalliin luottavat isot ja pienet, yritykset, kunnat ja järjestöt.

Tuo koko tietosuojatyö yhteen paikkaan

Tietosuojatyö vaatii asioiden kirjaamista, jalkauttamista sekä lakisääteistä raportointia. Tietosuojamalli tukee sinua näissä kaikissa.
Katso kaikki ominaisuudet

Työ alkaa dokumentoimalla, millaista henkilötietojen käsittelyä meillä on.

 • Premium-sisältö auttaa dokumentoinnissa alkuun. Se on toimialallenne suunniteltua sisältöä, joka on vahvistettu useiden asiakkaiden ja asiantuntijoiden toimesta
 • Dokumentaatio Tietosuojamallissa koostuu selkeistä kysymyksistä, joihin vastaat klikkaillen, jotta et käytä aikaa turhien asioiden kirjaamiseen
 • Tietosuojamalli jaottelee tietosuojasisällöt loogisiin kategorioihin, jotta eteneminen helpottuu
"Tietosuojamalli auttaa dokumentoimaan tärkeät asiat ja näkemään tietosuojan kokonaisuutena."
Paavo Juntunen, CIO @ Delete Oy

Kuinka toteutamme tietosuojaa ja kuka vastaa mistäkin?

 • Hyvää tietosuojaa syntyy vasta, kun papereilla tehdyt lupaukset jalkautuvat oikeaksi toiminnaksi
 • Vastuuta tietosuojan eri osa-alueet sopiville käyttäjille ja luo lisäksi omia, tietosuojaa huoltavia toimenpiteitä (esim. pääsyoikeuksien vuositarkistus)
 • Tietosuojamalli pitää lokia kaikista tapahtumista, joka tukee osoitusvelvollisuutta
 • Kukin löytää omat ja muut valitut toimenpiteet "Työnhallinta"-kohdasta
"Valmis malli nopeuttaa tietosuojatyön käynnistämistä ja vauhtiin pääsemistä."
Antti Koljonen, ICT Manager @ Tuomi Logistiikka Oy

Miten osoitamme toimivamme oikein ja millaisia raportteja vaaditaan?

 • Muodosta automaattisesti, yhdellä klikkauksella, tietosuojalle relevantit raportit
 • Julkaise tietosuojaselosteet jokaiselle rekisterille joko siisteinä tulosteina tai ketterästi verkossa, jolloin voit ostaa myös tietosuojapyynnöt vastaan tätä kautta
 • Muokkaa kaikkia raportteja vapaasti, toiveidenne mukaan
"Tietosuojamalli on auttanut ymmärtämään vaatimukset ja ottamaan tietosuoja-asiat uskottavasti haltuun."
Sakari Hulkkonen, IT Manager @ Super-Liitto

Tietosuojamalli huomioi alanne erityispiirteet

Henkilötietojen käsittelyssä toistuvat alakohtaisesti samat piirteet. Katso esimerkit alta tai varaa aika, niin alustetaan malli alallenne yhdessä.

Laajaa käsittelyä ja iso rooli asiakkaiden tietosuojasta

 • Paljon asiakkaan hallinnoimia tietoja käsittelyssä
 • Rekisteröityinä iso määrä järjestelmien / SaaS-ohjelmistojen käyttäjiä varsinaisten asiakkaiden lisäksi
 • Käsittelysopimukset ja -vastuut asiakkaiden kanssa tärkeitä
 • Tekniseen tietoturvaan liittyvät toimenpiteet ja niiden osoittaminen

Alihankkijoita, paljon asiakastietoja, kriittisiä toimitiloja

 • Riskilähtöinen turvallisuuskäytäntöjen jalkautus oleellista turvallisuuskriittisellä alalla
 • Pitkä alihankkijaketju korostaa pääsyoikeuksien hallinnan ja sopimusten hallinnan merkitystä
 • Valvottavana kriittisiä toimitiloja - kamera- ja kulunvalvonnan käsittely
 • Iso asiakasdatan määrä vaatii inventaariota käytetyistä järjestelmistä ja niiden sisältämistä tiedoista

Isojen tieto- ja tavaramäärien liikuttelua

 • Verkottonut toimintarakenne vaatii kumppaniketjun kuvausta ja käsittelysopimusten hyvää hallintaa
 • Oikeusperusteet ja mahdolliset sopimukset tietojen luovutusten yhteydessä oleellisia
 • Kamera- ja kulunvalvonnan käsittely tärkeissä toimitiloissa
 • Tietoja käsittelevää henkilöstöä on paljon, joka korostaa koulutuksen tärkeyttä

Isoja tietomääriä ja tärkeitä kumppaneita

 • Oman käsittelyn kuvaus ja käsiteltävän tiedon inventointi
 • Varastotiloihin liittyvä kulun- tai kameravalvonnan käsittely
 • Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen kumppaneille tai viranomaisille
 • Sopimustenhallinta ja kumppanien tiedostus verkottuneessa toimijaketjussa

Toimitiloja, paljon henkilöstöä, isoja asiakkaita, vastuuta alihankkijoista

 • Oman käsittelyn kuvaus ja raportointi osoitusvelvollisuuden mukaisesti
 • Kriittiset tuotantolaitokset ja niiden kamera- sekä kulunvalvonnan käsittely
 • Merkittävät asiakkaat, joille halutaan pystyä osoittamaan vaatimustenmukaisuutta
 • Oman henkilöstön tietojen käsittely, ohjeistus sekä koulutus

Syvällistä henkilötietojen käsittelyä ja kumppaneita eri rooleissa

 • Oman käsittelyn ja vuokrausprosessien kuvaus osoitusvelvollisuuden mukaisesti
 • Vuokralaisista kerättävien tietojen inventointi ja tarkoituksellisuuden arviointi sekä perustelu
 • Pääsynhallinta sekä sopimushallinta monipuolisten yhteistyökumppanien parissa
 • Tietosuojaselosteiden julkaisu ja tietosuojapyyntöjen käsittely

Jokainen yritys käsittelee asiakkaiden ja oman henkilöstön henkilötietoja

 • Jokaisen organisaation on mm. tiedettävä, mitä henkilötietoja meillä on, missä, mihin niitä käytetään ja millä oikeusperusteilla.
 • Nämä asiat on viestittävä rekisteröidyille (työntekijät, asiakkaat) ja pystyttävä osoittamaan viranomaisille.
 • Tekniseen tietoturvaan liittyvät toimenpiteet ja niiden osoittaminen

Tietosuoja

Tietosuoja on henkilötietojen oikeaoppista käsittelyä.
Henkilötietojen käsittelyn on aina perustuttava lakiin ja sen on tapahduttava tavalla, jolla turvataan rekisteröityjen (asiakkaiden, työntekijöiden, jne.) oikeudet ja vapaudet.

Osoitusvelvollisuus

Osoitusvelvollisuus tarkoittaa, että rekisterinpitäjän on myös pystyttävä osoittamaan noudattavansa tietosuojalainsäädäntöä. Osoitusvelvollisuus täyttyy järjestelmällisen tietosuojatyön kautta, joka on selkeästi sisäisesti dokumentoitua ja pystytään pyydettäessä raportoimaan ulkoisesti.

Mikä on Tietosuojamalli?

Valmis tietosuojarunko auttaa ymmärtämään, mistä hyvä tietosuoja koostuu ja jakamaan työn selkeisiin paloihin.
Työnhallintaominaisuudet auttavat jalkauttamaan toimenpiteet halutuille henkilöille ja seuraamaan toteutusta uskottavasti.
Raportoi viranomaisille, kumppaneille tai asiakkaille ja näytä, että tietosuoja otetaan teillä vakavasti.
Tietosuojamalli on kokonaisratkaisu, jolla osoitatte noudattavanne tietosuojamääräyksiä. Katso kaikki ominaisuudet  >>

Tarjoamme kattavimman tuen tietosuojatyöhön

Tuemme tänäänkin 250+ suomalaista organisaatiota tietosuojatyössään.

Toimialamallit

Liikkeelle valmiin mallin avulla.
Lue tarkemmin

Chat-tuki

Tiimimme auttaa chatin kautta.
Lue tarkemmin

Webinarit

Viikottaiset webinarit eri aiheista.
Lue tarkemmin

Yhteisö

Kysy muilta tai auta itse.
Lue tarkemmin

Valmiit toimialamallit erilaisille organisaatiollenne

Palvelemme monia asikkaita mm. näiltä tietosuojan vakavasti ottavia toimialoja

Kiinteistöjen vuokraus

Kiinteistöjen vuokraukseen liittyy syvällistä henkilötietojen käsittelyä vuokralaisiin liittyen.

Teollinen valmistus

Teollisuuden yrityksillä on usein suojattavanaan toimitiloja ja vastuullaan alihankkijoita.

Tukkukauppa

Malli tukkukauppaan, jossa liikutellaan isoja tavaramääriä pitkissä toimitusketjuissa.

Energia-ala

Energia-alan tietosuojaa kuvaavat iso asiakkaiden määrä ja suuri henkilötietojen määrä.

Logistiikka

Logistiikkayrityksen kautta kulkee suuri määrä muiden omistamaa tavaraa monien käsien kautta.
Katso kaikki toimialat

Valmiit rakennuspalikat
tietosuojan hallintaan

 • Helppokäyttöinen
 • Kattava tuki
 • Valmiit palaset
 • Maksat vain tarvitsemistasi

Suojaa liiketoimintaasi.

Tietosuojan huomioiminen on viesti sidosryhmillesi, että heidän tietojaan ja heitä itseään arvostetaan. Samalla suojaudut turhilta isoilta riskeiltä, joita tietosuojan laiminlyömiseen sisältyy väistämättä.

Tutustu webinareihimme

Pidämme jatkuvasti lyhyitä perehdytyksiä Tietosuojamalliin
Katso kaikki webinarit