Tietosuoja
haltuun.

Näytämme sinulle valmiiksi mietityn polun, jota pitkin
kuljet kohti GDPR-vaatimusten mukaisuutta.

Kokeile ilmaiseksi
Joko sinulla on Tietosuojamalli? Kirjaudu sisään.

Ennakoivan organisaation valinta

Valmis etenemismalli kohti GDPR-compliancea

Tietosuojamalli tarjoaa valmiin projektisuunnitelman tietosuojan haltuunottoon

1. Aloita

Olemme purkaneet GDPR-vaatimukset sinulle helppoon muotoon.

Lue lisää

2. Dokumentoi

Aloita listaamalla nykyiset toimintatavat eri tietosuojan osasille (ks. alta).

Lue lisää

3. Löydä gapit

Tunnistat ne toimenpiteet, jotka tarvitaan vaatimusten täyttymiseksi.

Lue lisää

4. Ylläpidä

Luo tavat tietosuojan uskottavaan katselmointiin ja jatkuvaan ylläpitoon.

Lue lisää

Kokonaisuus tietosuojan suhteen hallussa

Nykyään yrityksen on pystyttävä osoittamaan viranomaisille tai kumppaneille, että tietosuoja on huomioitu. Tietosuojamalli tarjoaa tähän uskottavan rakenteen.

Selkeät rekisterien työlistat riskitason mukaan

Korkean, keskikorkean vai matalan riski henkilötietorekisteri?

Saat selkeän tehtävälistan asioista, jotka kannattaa huolehtia kuntoon rekisterin riskitason mukaan.

Luo dokumentaatio kerran, linkitä käytäntöihin

Tietyt avainasiat dokumentoidaan omaan laariinsa ja linkitetään rekistereihin. Näin syntyy kokonaiskuva ja dokumentaatiopohja, jolla osoitat vaatimusten mukaisuuden.

Vertaa omia käytäntöjä GDPR-vaatimuksiin

Kun omat käytännöt ovat selvillä, voit arvioida niitä selkeään muotoon paloitellun GDPR-asetuksen avulla. Löydä tärkeimmät parannustehtävät, vastuuta ja priorisoi.

Luo jatkuvuuden varmistava vuosirytmi

Uskottava tarkastus- ja ylläpitomalli on tärkeä osa tietosuojatyötä. Luokaa automaattisesti toistuvat tehtävät, jotka varmistavat käytäntöjen pysyvyyden.

Tietosuojamalli sisältää kaikki tietosuojan avainasiat

Olemme paloitelleet tietosuojan helposti ymmärrettävään muotoon

Tietojärjestelmät

Missä henkilötietoa on ja miten näitä systeemejä valvotaan?

Kumppanit ja sopimukset

Ketkä käsittelevät kanssamme tietoja? Mitä ollaan sovittu?

Henkilötietorekisterit

Mihin rekistereihin tietomme jakautuvat? Ovatko vaaditut asiat kunnossa?

Turvallisuustoimenpiteet

Mitä teemme, jotta ihmisten henkilötiedot pysyvät turvassa?

Ilmoitukset ja oikeudet

Kuinka valmistaudumme täyttämään rekisteröityjen oikeudet?

Vaikutustenarvioinnit

Miten hallitsemme avainprosesseihin liittyviä riskejä?

Asiakkaiden kommentteja Worklist-tietosuojamallista

Miksi tarvitset työkalun?

Tällä kertaa pieni uuden opettelu maksaa itsensä reilusti takaisin.

Säästät rahaa

Ota itse teema haltuun, niin vältyt kalliilta perusteiden opettelulta.

Kohdistat panokset oikein

Malli auttaa sinua löytämään ne kohdat, jotka kaipaavat erityishuomiota.

Vapautat aikaa

Me olemme sukeltaneet asetuksen syövereihin, jotta sinun ei tarvitsisi.

Oletko valmis aloittamaan?

Pääset kokeilemaan ilmaiseksi 7 päivää vaikka heti.

Kokeile ilmaiseksi

Haluatko tietosuojan ammattilaiseksi?

Sukella yksityiskohtiin GDPR:ssä tai tietosuojan hallinnassa yleisemmin

Tarjoamassa ketterän ja kustannustehokkaan vaihtoehdon tietosuojatyöhön

EU:n uusi tietosuoja-asetus (GDPR) astuu voimaan toukokuussa 2018. Huomasimme kartoittaessamme muutoksia, että kyseessä on kokonaisuudessaan vaativa projekti - etenkin jos tietosuojaa ei aiemmin ole nähty koko organisaatiota läpileikkaavana kokonaisuutena.

Tietosuojaa voit yleensä lähestyä kahdella tavalla. Voit maksaa konsultille, joka tunnistaa kanssanne tärkeimmät puutteet, ja antaa teille työlistan niiden korjaamiseksi. Toinen vaihtoehto on ottaa teema haltuun itse, jolloin ymmärrys ja osaaminen kertyy teille, mutta tähän hyvät apuvälineet ovat puuttuneet.

Tietosuojakäytäntöjen kartoittaminen on lopulta yhteispeliä ja tiettyjen asialistojen järjestelmällistä läpikäyntiä. Tietosuojamalli tarjoaa teille selkeän prosessin ja valmiit työlistat, joiden kautta hahmotatte vaatimukset, dokumentoitte omat käytännöt ja ylläpidätte ne uskottavasti. Näin täyttyy uusi GDPR:n mukainen osoitusvelvollisuus ja saatte tietosuojan organisaationne vahvuudeksi.